2020 Enterprise Summit

Brussel | Bozar | 700p

SR Europe daagde way2events uit om voor hen een congres te organiseren
met een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.
Dit om het goede voorbeeld te geven
tijdens de Enterprise 2020 Summit dat zou doorgaan in Bozar.

Dit 2- daags congres varieerde van plenaire zittingen,
key- note speakers tot kleinere zittingen.
Door de populariteit van dit congres,
heeft way2events iedere centimeter van de Bozar optimaal benut.
De gangen tussen de zalen werden gevuld met onze op maat gemaakte standen.

Deze bestonden uit EURO- palletten.
Hierdoor konden deze palletten na het congres gedemonteerd worden,
en een verder leven leiden in de transportsector.
Daarnaast gebruikten way2events ook lokaal geproduceerde producten
voor catering, bloemen en planten. 

Een geslaagd en prachtig ecologisch ecologisch congres met alles van eigen bodem!